Vizyon ve Misyon

Misyon
Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere eğitimlerini etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan temel dil becerilerini kazandıracak bir eğitim ve öğretim programı sunmaktır.

Vizyon
Üniversitemizin misyon, vizyon ve eğitim felsefesine uygun olarak öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatlarında yararlanabileceği ve dili etkin kullanabilmelerini sağlayan çağdaş ve yenilikçi bir eğitim programı sunan bir birim olmaktır.